Válaszlevél dr. Berényi Károly Alpolgármester Úrnak

Dr. Berényi Károly Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Alpolgármestere akként nyilatkozott, hogy levélben kért tájékoztatást intézményünk főigazgatójától. Az általa hivatkozott levél intézményünkhöz nem érkezett meg, így arra válaszolni eleddig ezen egyszerű oknál fogva nem volt módunk. Alpolgármester úr levelének sajtóban történt közzététele folytán lehetővé vált, hogy megismerjük  annak tartalmát, így az alábbiakban nyílt levél formájában közöljük válaszunkat.
A válaszlevél itt olvasható.